pl en
Respół Redakcyjny:

Redaktorzy:
Dr hab. Tomasz Płonka
email:tomasz.plonka@uwr.edu.pl

Dr hab. Andrzej Wiśniewski
email:andrzej.wisniewski@uwr.edu.pl

Sekretarze:
Dr Paweł Duma
email:pawel.duma@uwr.edu.pl

© Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 r.,email