pl en
Respół Redakcyjny:

Redaktorzy:
Dr hab. Tomasz Płonka
email:tomasz.plonka@uwr.edu.pl

Dr hab. Andrzej Wiśniewski
email:andrzej.wisniewski@uwr.edu.pl

Sekretarz:
Dr Paweł Duma
email:pawel.duma@uwr.edu.pl


Dr Tomasz Gralak
email:tomasz.gralak@uwr.edu.pl

© Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 r.,email