pl en
Recenzenci 2019:

1. Blajer Wojciech, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

2. Błaszczyk Dariusz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

3. Černá Eva, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, Czech Republic

4. Fokt Krzysztof, Pracownia Wydawnictw Źródłowych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Polska

5. Kaczmarek Maciej, Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

6. Kóčka-Krenz Hanna, Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Polska

7. Markiewicz Małgorzata, Instytut Archeologii UMK, Polska

8. Niemiec Dariusz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

9. Pawleta Michał, UAM Poznań, Polska

10. Zamelska-Monczak Kinga, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Polska

11. Ławrynowicz Olgierd, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki, Polska

Recenzenci 2018/2:

1. Blajer Wojciech, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

2. Černá Eva, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, Czech Republic

3. Chorowska Małgorzata, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Polska

4. Czebreszuk Janusz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

5. Gackowski Jacek, Instytut Archeologii UMK, Polska

6. Grużdź Witold, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długiej 52, Warszawa, Polska

7. Kadrow Sławomir, Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski

8. Karczewski Maciej, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Polska

9. Kobiałka Dawid, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Polska

10. Kóčka-Krenz Hanna, Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Polska

11. Majewski Marcin, Katedra Archeologii Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Szczeciński, Polska

12. Markiewicz Małgorzata, Instytut Archeologii UMK, Polska

13. Moździoch Sławomir, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Polska

14. Osipowicz Grzegorz, Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Polska

15. Piasecki Karol, Uniwersytet Szczeciński, Polska

16. Pyżewicz Katarzyna, Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań, Polska

17. Rzeźnik Paweł, Wydział Ceramiki i Szkła Katedra Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych, Polska

18. Zakościelna Anna, Instytut Archeologii UMCS, Polska

19. Zapłata Rafał, Instytut Historii Sztuki UKSW w Warszawie, Polska

20. Źrałka Jarosław, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Recenzenci 2018/2:

1. Blajer Wojciech, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

2. Gackowski Jacek, Instytut Archeologii UMK, Polska

3. Górski Jacek, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Polska

4. Janiak Radosław, Katedra Prahistorii, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

5. Kaczmarek Maciej, Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

6. Kadrow Sławomir, Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski

7. Mamzer Henryk, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Polska

8. Miroššayová Elena, Archeologický ústav SAV Nitra, Slovak Republic

9. Pawleta Michał, UAM Poznań, Polska

10. Przybyła Marcin, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polska

11. Rączkowski Włodzimierz, UAM, Polska

12. Taras Halina, UMCS, Polska

13. Tomczyk Jacek, Uniwersytet Karola Wyrzyńskiego w Warszawie, Polska

14. Ulanowska Agata, Instytut Archeologii UW, Polska

© Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 r.,email