pl en

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE - ISSN 0520-9250

Tom 60.2

Rocznik 2018


  Spis treści tomu 60.2
Kamil Serwatka:
  Paleolityczna broń miotana w świetle nowych badań i analogii etnograficznych 9
Bernadeta Kufel-Diakowska, Marta Mozgała‑Swacha, Jarosław Bronowicki:
  Zabytki krzemienne z prac wykopaliskowych prowadzonych na przełomie XIX i XX stulecia na stanowisku 5 w Jordanowie Śląskim 25
Marta Kopec:
  Ceramika naczyniowa z jam gospodarczych kultury pucharów dzwonowatych w Kornicach, gm. Pietrowice Wielkie 75
Kamil Nowak:
  Badania nad rekonstrukcją sposobów wytwarzania wybranych typów narzędzi metalowych w późnej epoce brązu. Dwuczęściowe gliniane formy odlewnicze 97
Ewa Bewziuk:
  Malarstwo naskalne południowego Peru. Wyniki badań stanowisk jaskiniowych w zlewisku Río Atico 125
Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Siemianowska:
  Czy na wrocławskim Ostrowie Tumskim w X–XIII wieku istniały pracownie szklarskie? 141
Andrzej Legendziewicz, Czesław Lasota:
  Średniowieczne fortyfikacje Namysłowa w świetle badań architektoniczno-archeologicznych 167
Grzegorz Borowski, Andrzej Legendziewicz:
  Mury miejskie w Środzie Śląskiej w świetle badań architektoniczno-archeologicznych 189
Paweł Duma, Jadwiga Biszkont, Krzysztof Sadowski:
  Początki produkcji szklarskiej w Górach Izerskich w świetle badań prowadzonych w pobliżu Chromca, gm. Stara Kamienica, na tle porównawczym 209
Małgorzata Chorowska, Mariusz Caban, Paweł Duma,Jerzy Piekalski, Izabela Gomułka:
  W cieniu pałacu Hatzfeldtów i kościoła św. Wojciecha. Wstępne wyniki badań kwartału między pl. Nowy Targ a ul. Wita Stwosza we Wrocławiu 241
Paweł Konczewski, Radosław Biel, Magdalena Konczewska, Pavel Vařeka, Piotr Wroniecki, Paweł Zawadzki, Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski:
  Zaginione zamki Puszczy Zgorzeleckiej 265
Agata Witkowska:
  Rośliny w nowożytnych wiankach i koronach pogrzebowych 285
Dawid Kobiałka:
  Archeologia lasów: drzewa z rytami jako zintegrowane dziedzictwo 305
zamieszczono: 17.04.2020

© Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 r.,email