pl en

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE - ISSN 0520-9250

Tom 58

Rocznik 2016


  Spis treści tomu 58
Marcin Chłoń, Tomasz Płonka:
  Nowe dane na temat wczesnomezolitycznego stanowiska Wierzchowo 6, pow. drawski 7
Marek Grześkowiak, Mirosław Furmanek, Renata Abłamowicz, Ewa Dreczko, Marta Mozgała
  Izotopy i kości. Perspektywy badań neolitycznych materiałów faunistycznych na Śląsku 39
Agata Hałuszko, Mateusz Krupski, Maciej Guziński, Andrzej Dwojak
  Możliwości badań szczątków kostnych z grobów ciałopalnych na przykładzie materiałów ze stanowiska Kotowice 1 59
Przemysław Dulęba:
  Uwagi o datowaniu celtyckich ozdób wykonanych z sapropelitu 73
Mikołaj Kostyrko, Kornelia Kajda, Piotr Wroniecki, Adam Lokś:
  Archeologia nieinwazyjna w lesie. Prospekcja wczesnośredniowiecznego grodziska w Biedrzychowicach Dolnych, woj. lubuskie 85
Ewa Lisowska, Małgorzata Malkiewicz (aneks):
  Śladami Trzebowian - nowe odkrycia z okresu wczesnego średniowiecza w Nowym Kościele na Pogórzu Kaczawskim Analiza palinologiczna próbek z grodziska w Nowym Kościele, stan. 4 (aneks) 101
Franciszek Czechowski, Krzysztof Jaworski, Marek Hojniak:
  Organic matter on the so-called Silesian type early medieval iron bowls 133
Małgorzata Rakoczy:
  Charakterystyka średniowiecznych stołowych naczyń klepkowych w oparciu o znaleziska z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu 151
Łukasz Siczek:
  Gwoździe jako zabytek archeologiczny. Materiały z badań zamku Chojnik 165
Jakub Wanot:
  Zagadnienie interakcji kulturowej pomiędzy południowym wybrzeżem oraz Ekstremum Południowym starożytnego Peru we wczesnym okresie przejściowym 181
Paweł Konczewski, Magdalena Konczewska, Agata Sady, Jacek Szczurowski, Piotr Wroniecki:
  Krajobraz kulturowy i paleoekologia Puszczy Zgorzeleckiej. Badania w leśnictwach Toporów i Zabłocie 199
Paweł Duma:
  Archeologia w obliczu masowej produkcji przedmiotów na przykładzie byłego śmietniska w Lesie Rakowieckim we Wrocławiu 227
Wacław Pogorzelski, Jakub Szajt:
  Zabytki pozyskane ze studni w rejonie głogowskiego rynku. Przyczynek do poznania kultury wczesnonowożytnego Głogowa 247
zamieszczono: 9.05.2017

© Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 r.,email