pl en

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE - ISSN 0520-9250

Tom 57

Rocznik 2015


  Spis treści tomu 57
Andrzej Wiśniewski, Kamil Serwatka, Janusz Badura:
  Nowe znaleziska kultury pródnickiej z terenu Płaskowyżu Głubczyckiego 7
Tomasz J. Chmielewski, Jerzy Romanow:
  Pozostałości kurhanu odkryte na stanowisku 6 w Wysokiej, gm. Kobierzyce. Przyczynki do badań nad kulturą ceramiki sznurowej na Nizinie Śląskiej 31
Marcin Szydłowski:
  Surowce skalne użytkowane przez społeczności młodszej epoki kamienia na Niżu Polskim. Uwagi o statystykach w świetle ostatnich badań 65
Kamil Adamczak, Łukasz Kowalski, Aldona Garbacz-Klempka, Krzysztof Dobrzański:
  Siekieromłot typu Szendrő z Karłowic Małych, woj. opolskie, w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych 81
Mirosław Furmanek, Tomasz Gralak, Maksym Mackiewicz, Dalia A. Pokutta:
  Archaeological potential of the Early Bronze Age barrow burial ground in Szczepankowice: a geophysical survey and field evaluation 93
Kateryna Minakova:
  Wooden utensils of the Bronze Age from the territory of Eastern Europe: the question of typology 107
Dawid Sych:
  Cultural biographies of Bronze Age knives and sickles from south-western Poland 115
Artur Błażejewski, Radosław Jarysz:
  The grave from Roman Period at the Garbiec Hill near Myśibórz, Lower Silesia 129
Tomasz Gralak, Lidia Kamyszek, Leszek Źygadło:
  Nietypowy czworokątny obiekt rowkowy z cmentarzyska w Domasławiu, stan. 36. Analiza metrologiczna obiektu 143
Jakub Wanot:
  Głowy-trofea kultury Nasca 155
Józef Szykulski, Ewa Bewziuk, Jakub Wanot:
  Społeczności prekolumbijskie peruwiańskiego południa Extremo Sur. Badania w zlewisku Río Tambo 191
Paweł Duma, Anna Łuczak, Jerzy Piekalski:
  Kopaniec w Górach Izerskich. Przykład adaptacji wsi do skrajnych warunków środowiska naturalnego 229
Małgorzata Rakoczy:
  Średniowieczna plansza do gry z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu 249
Aldona Garbacz-Klempka, Dariusz Rozmus, Joanna Tokaj:
  Preliminary results of metal science research of Władysław II Wygnaniec and Bolesław IV Kędzierzawy's coins and the silver monuments of the metallurgist's hoard in analogy to the Głogów hoard 261
Anna Łuczak:
  Archiwalne mapy jako źródło w badaniach nad dawnym krajobrazem kulturowym. Wykorzystanie narzędzi GIS w ocenie kartometryczności średnioskalowych map topograficznych Śląska z XVIII i XIX wieku 271
Dariusz Rozmus:
  The Błędowska and Starczynowska Deserts and other airborne sand areas in Olkusz region as an example of Medieval, Renaissance and modern ecological catastrophe 291
Mirosław Furmanek, Agata Hałuszko, Wiesława Holik, Paweł Konczewski, Sławomir Kulpa, Maksym Mackiewicz, Oleg Melnychuk, Taras Tkachuk:
  Długie dzieje wzgórza klasztornego w Bołszowcach (Ukraina). Przegląd najważniejszych wyników badań archeologicznych z lat 2006-2011 307
Jan Michał Burdukiewicz, Karol Bykowski:
  Wspomnienie o prof. Irenie Lasak 325
Justyna Baron:
  Publikacje Ireny Lasak, lata 1975-2015 329
zamieszczono: 8.07.2016

© Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 r.,email