pl en

Call for papers

Redakcja Śląskich Sprawozdań Archeologicznych zaprasza do publikacji w tomie nr 60. Artykuły prosimy przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowego systemu edytorskiego.

Termin składania prac upływa 15 września 2018 roku.

SSA58

© Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018 r.,email