pl en

Call for papers

Redakcja Śląskich Sprawozdań Archeologicznych zaprasza do publikacji w tomie nr 60. Artykuły prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: redakcja-ssa@archeo.uni.wroc.pl

Termin składania prac upływa 31 lipca 2018 roku.

SSA58

© Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 r.,email